Badane w teście biorezonansowym pasożyty:


 • Ancylostoma braziliense – tęgoryjec brazylijski (nicienie)
 • Ancylostoma caninium – tęgoryjec …
 • Ascaris – glista
 • Ascaris larvae – glista larwy
 • Ascaris lumbricoides – glista ludzka
 • Ascaris megalocephala – glista (robak koni)
 • Balantidium coli cysts – szparkosz okrężnicy / orzęsek
 • Chilomastix cysts (2nd area) - wiciowce
 • Chilomastix cysts (rat) – wiciowce (szczur)
 • Chilomonas (whole fixation) - pierwotniaki
 • Clonorchis sinesis – przywra
 • Cryptocotyle lingua (adult) – przywra
 • Cysticerus fasciolaris – wągrzyca wątroby
 • Demodex folliculorum – nużeniec ludzki- częsta przyczyna chorób skóry i oczu
 • Dientamoeba fragilis – pierwotniaki kałowe
 • Diphyllobothrium erinacei – bruzdogłowiec (tasiemiec)
 • Diphyllobothrium latum – bruzdogłowiec szeroki (tasiemiec)
 • Dipylidium caninum, scolex – tasiemiec psi
 • Dipylidium caninum, segment – tasiemiec psi
 • Dirofilaria immitis - nicienie (prawa komora serca lub pień tętnicy płucnej)
 • Echinococcus granulo sus – tasiemiec bąblowcowy
 • Echinococcus granulus – tasiemiec bąblowcowy
 • Echinococcus multiocularis – tasiemiec bąblowcowy wielojamowy
 • Echinoporphium recurvatum – przywra jelit i trzustki
 • Echinostoma revolutum – motylica, przywra jelitowa
 • Endolimax nana – pierwotniak jelito grube
 • Endolimax Nana (2nd area)
 • Entamoeba coli-trophozoits – pełzak okrężnicy
 • Entamoeba histoytia-trophozoits – pełzak czerwonki
 • Eurytrema pancreaticum – przywra trzustkowa
 • Fasciola hepatica – motylica wątrobowa
 • Fasciola hepatica, eggs
 • Fasciola hepatica, rediae -
 • Fasciola hepatica-cercariae -
 • Fasciolopsis buski, adult –
 • Fasciolopsis buski, eggs -
 • Fischoedrius elongatus – przywry …
 • Gastrothylax elongatus – przywry …
 • Giardia Iamblia-trophozoits - lamblie
 • Giardia Lamblia - lamblie
 • Gyrodactylus – pijawka u ryb
 • Haemonchus contortus – nicienie u przeżuwaczy (owca …)
 • Hymenolepis cysticercoides – tasiemiec
 • Hymenolepis di minuta – tasiemiec szczurzy
 • Lamblia intestinalis -
 • Leishmania brasiliensis – pierwotniak z rodziny świdrowców
 • Leishmania donovani
 • Leishmania Mexiana
 • Leishmania tropica
 • Loa loa – nicienie Afryka
 • Moniezia expansa -sheep tapeworm, segment - robaki płaskie / tasiemce
 • Moniezia, scolex – robaki płaskie / tasiemce u bydła długość do 10 m
 • Multiceps serialis – tasiemiec psi/lisi
 • Myxosoma – parzydełkowce (u zwierząt słodkowodnych)
 • Naegleria fowleri – pierwotniak (zapalenie mózgu i opon mózgowo rdzeniowych)
 • Onchocerca volv ulus – nicienie (ślepota rzeczna) Afryka
 • Paragonimus Westermanii - przywra płucna
 • Passalurus ambiguus – nicienie króliki i zające
 • Plasmodium cynomolgi – zarodziec/pierwotniak/MALARIA
 • Plasmodium falciparum – -- II --
 • Plasmodium vivat - -- II --
 • Prosthogonimus marrorchis – pasożyt ptasi (jajowody i okolice kloaki)
  rdzeniowy)
 • Sarcocystis - pierwotniak
 • Schistosoma haematobium – przywra krwi
 • Schistosoma mansoni – motylica jelitowa, tropikalna
 • Stephanurus dentalus, eggs – glista świni i dzików
 • Strongyloides, filariae larva - węgorczyca
 • Taenia pisiformis, eggs – tasiemiec króliczy, jaja
 • Taenia pisiformis, larva - tasiemiec króliczy, larwy
 • Taenia saginata, Zysticerus – tasiemiec nieuzbrojony
 • Taenia solium, Scolex – tasiemiec uzbrojony
 • Taenia solium, Zysticerus – tasiemiec uzbrojony
 • Toxoplasma Gondii - pierwotniak
 • Toxoplasma, human-patholog
 • Toxoplasmosis
 • Trichinella spiralis (muscle) – włosień kręty
 • Trichomonas vaginalis – rzęsistek pochwowy
 • Trichuris sp. - nicienie (włosogłówka)
 • Trypanosoma brucei – świdrowiec nagany
 • Trypanosoma cruzi (brain) – świdrowiec amerykański (choroba Chagasa)
 • Trypanosoma equiperdum – świdrowiec koński
 • Trypanosoma rhodesiense – świdrowiec rodezyjski (krew, chłonka, płyn mózgowo
 • Urocleidus – przywry monogeniczne