Demencja, pamięć i detoksykacja

Pamięć to zdolność do zapisywania, przechowywania i przypominania informacji. Teoria, że pamięć jest zapisana w określonych obszarach mózgu i jeśli zostaną one zniszczone, znika też wszystko, co zostało w nich zapisane, dzięki dynamicznemu rozwojowi badań została podważona. Naukowcy stwierdzili, że pamięć jest rozproszona po całym mózgu i przenosi się z miejsca na miejsce. Dzięki temu informacje z miejsc uszkodzonych przenoszą się do innych, zdrowych części. Jej stan jest uzależniony od ilości neuronów, które możemy aktywizować poprzez naukę. Dzięki temu intensyfikuje się transfer pomiędzy neuronami, który odbywa się przy pomocy neuroprzekaźników. Maksimum pamięci i maksymalne możliwości wykorzystywania całego mózgu człowiek osiąga około 30 roku życia. Potem pojemność pamięci spada. Ale dobra wiadomość jest taka, że mózg – jak mięsień – można trenować ucząc się przez całe życie, stawiając sobie wciąż nowe wyzwania, ale też zmieniając swoje codzienne nawyki: inne trasa spaceru, inna droga do pracy itd. O dobrą pamięć warto zadbać już w dzieciństwie
O tym ile neuronów się wytworzy decydują określone czynniki w dzieciństwie. Neurofizjolodzy twierdzą, że tworzenie neuronów jest praktycznie zakończone w wieku 6 lat. Potem już tylko mózg się udoskonala. Jeśli mózg dziecka do tego czasu będzie źle odżywiany, wytworzy się mniej neuronów, które będą w stanie realizować mniejszą ilość połączeń.

Jaki wpływ ma dieta na mózg?

W 2002 r. w piśmie „Neuroscience” została opublikowana praca R. Molteniego o wpływie współczesnej diety na strukturę mózgu i jego pracę. W typowej diecie krajów wysoko uprzemysłowionych jest zbyt wiele cukrów rafinowanych i tłuszczów nasyconych i utwardzonych. Praca ta potwierdza, że taka dieta przyspiesza pojawienie się demencji u osób w starszym wieku, zwiększa też ryzyko pojawienia się chorób neurologicznych i przyspiesza proces starzenia. Obecnie wiemy już o negatywnym wpływie także glutenu i kazeiny, które u niektórych osób są słabo metabolizowane i przekształcają się w substancje wysoko toksyczne dla mózgu. Osoby te uskarżają się na silne osłabienie pamięci, trudności z myśleniem i podejmowaniem decyzji.

Co może zaburzać pracę mózgu?

Biorezonansowy Test Kompleksowych udziela nam wielu, absolutnie niezbędnych informacji o stanie organizmu i mózgu.

Sprawdza:

 • toksyny nieorganiczne, które mają olbrzymi wpływ na pracę mózgu: suplementy, metale ciężkie, narkotyki, środki ochrony roślin, mikroplastik; ich negatywny wpływ potęguje się szczególnie wtedy, gdy bariera krew – mózg nie jest szczelna
 • toksyny mikrobiologiczne, m.in. bakterie, wirusy i szczególnie groźne dla
  mózgu i układu nerwowego – krętki borelii
 • stan mikrobioty jelitowej mającej fundamentalne znaczenie dla pracy mózgu – mówi się nawet, że nasze jelita to drugi mózg
 • niezbędne w procesie trawienia i przyswajania witamin i minerałów – enzymy trawienne i kwas solny
 • niedobory witamin, minerałów i Niezbędnych Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych Omega 3 i 6
 • zaburzenia krążenia
 • toksyny emocjonalne
 • stan tkanki glejowej i wielu innych struktur ważnych w procesach zapamiętywania: płaty mózgu, w tym –  kresomózgowie, które zajmuje się pamięcią krótkotrwałą, odpowiada za zdolność do uczenia się i planowania
 • jądra podstawowe i móżdżek
 • korę mózgową, przez którą muszą przejść wszystkie zapisy pamięci, jeśli mają być zrealizowane
 • ciałko migdałkowate, w którym zapisana jest pamięć emocjonalna i motoryczna
 • corpus striatum, którego uszkodzenie przez toksyny może indukować pojawienie się choroby Parkinsona
 • hippocamp, odpowiadający za zapamiętywanie
 • kognitywne neurony, ich sieć połączona z różnymi obszarami mózgu jest podstawą pamięć  i wiele innych.

Detoksykacja mózgu zawsze połączona jest z detoksykacją całego organizmu i jest z pewnością procedurą bardzo złożoną. Połączona musi być z odpowiednią dietą, suplementacją oraz pro zdrowotnymi zaleceniami dotyczącymi trybu życia i odżywiania.