Toksyny Nieorganiczne

To niezwykle istotny i szeroki rodzaj toksyn mających wpływ na funkcjonowanie naszego ciała, ale też samopoczucie psychiczne. 

Co to są toksyny jelitowe i metaboliczne

Obecność ich wskazuje na zaburzenia mikrobioty jelitowej, złe trawienie i metabolizowanie pokarmów, a więc też może informować nas o istniejących nietolerancjach pokarmowych, niedoborze enzymów trawiennych czy kwasu solnego w żołądku, ale też dysfunkcji układu pokarmowego i Enteralnego Układu Nerwowego oraz obecności różnego typu pasożytów.

Immunokopmpleksy

Świadczą o utajonych alergiach lub nietolerancjach pokarmowych, które nie wykryte w porę  doprowadziły już do rozszczelnienia jelit. Niestrawione białka pokarmowe dostają się do krwiobiegu, gdzie organizm rozpoznaje je jako obce - antygeny i mobilizuje przeciwko nim ciała odpornościowe .             

W konsekwencji powstają immunokompleksy, które krążąc po organizmie  zaczynają atakować najsłabsze organy lub tkanki.                                                                    

W ten sposób powstają choroby autoimmunologiczne. U jednych immunokompleksy atakują tarczycę – zapalenie tarczycy Hashimoto, u innych stawy – RZS, u innych układ nerwowy – SM,  a jeszcze u innych prowadzą do zaburzeń psychicznych – choroba dwubiegunowa, otępienie, depresje, nerwice.

Destrukcyjny wpływ soli biogennych /linki do zabiegów bionicznych: artrozy, zwyrodnienia, dna/

Obecność soli biogennych w organizmie prowadzi do osadzania się kwasu moczowego w układzie moczowym i stawach, co skutkuje powstawaniem w nich stanów zapalnych i zwyrodnień, a w nerkach do tworzenia się kamieni nerkowych.  

Obniżona funkcja detoksykacyjna nerek w połączeniu z nadmierną produkcją soli organicznych skutkuje gromadzeniem się tych substancji w naszym ciele: guzki w tkance podskórnej, w stawach kończyn dolnych i kręgosłupie, w wiązadłach, w układzie żylnym i tętniczym. Możemy znaleźć je również w mózgu.

Jedną z jeszcze innych oznak tego procesu może być przybieranie na wadze oraz tworzenie się cellulitu. Zgodnie z prawem grawitacji, sole zaczynają najpierw odkładać się w kończynach dolnych. Są przyczyną zaburzeń w układzie żylnym, ponieważ w obecności soli tkanki tracą sprężystość i wzrasta ich kruchość. Osadzają się przede wszystkim  w stawach palców rąk i nóg, ścięgnach Achillesa, a stopniowo w stawach kolanowych i biodrowych. Dopiero później zajmują ramiona i kończyny górne. Natomiast sole kwasów żółciowych stanowią bazę do powstawania kamieni żółciowych. Można powiedzieć, że organizm jest młody dopóki nie zawiera soli biogennych, które powodują zwyrodnienia, skostnienia, stwardnienia.

/ Jak leczyć? link do terapii biogennych/

Dzięki wykonaniu biorezonansowego testu, terapeuta dobierze  komplementarne kuracje, skutecznie usuwające sole biogenne z organizmu, opracuje dietę i zalecenia profilaktyczne.

Wykrycie w teście kontrolnym TOKSYN:  BAKTERYJNYCH, WIRUSOWYCH, GRZYBICZYCH czy PASOŻYTNICZYCH świadczy, że proces usuwania wykrytych mikroorganizmów i dużych pasożytów nie został w pełni zakończony i trzeba użyć dodatkowych metod detoksykacyjnych by do końca usunąć je  z organizmu, który cały czas jest przez nie zatruwany.

Toksyny oddziałujące na psychikę

Dzięki szeroko prowadzonym badaniom naukowym nad psychiką człowieka, wiemy, że wszelkie przeżycia i traumy psychiczne  są kodowane w ciele i psychice. Mogą być one przekazywane potomstwu przez system genetyczny matki. Ale też kolejnym istotnym okresem tworzenia się ludzkiej psychiki jest okres wczesnego i późniejszego dzieciństwa, okres dojrzewania.                                                                                                                                

Duża część negatywnych przeżyć zapisywana jest w naszej podświadomości, nie zdajemy więc sobie z nich sprawy, a wywierają one niezwykle istotny wpływ na nasz stan zdrowia, nasze wybory i decyzje życiowe. Mogą też blokować skuteczne oczyszczanie organizmu.

Kolejnym problemem jest nadmierne, długotrwałe obciążenie stresem, które wywiera degenerujący wpływ na funkcjonowanie naszych organów wewnętrznych, a w konsekwencji na zaburzenia wchłaniania witamin, minerałów i aminokwasów, co skutkuje pojawianiem się problemów natury psychicznej: lęki, depresje, nerwowość, mgła mózgowa, problemy z koncentracją i nauką, brak satysfakcji z życia …

W naszych testach biorezonansowych jesteśmy w stanie wykryć także i takie obciążenia, a dzięki wiedzy i doświadczeniu terapeuty  skutecznie je usuwać stosując wszelkie dostępne nam metody. 

Jakie toksyny sprawdza nasz test biorezonansowy:


 • METALE CIĘŻKIE 
 • Aluminum (Al) – glin
 • Barium (Ba) – bar
 • Bismuth (Bi) – bizmut
 • Cadmium (Cd) – kadm
 • Caesium (Cs) – cez
 • Chromium (Cr) – chrom
 • Cobalt (Co) – kobalt
 • Copper (Cu) - miedź
 • Gold (Au) – złoto
 • Iron (Fe) – żelazo
 • Lead (Pb) – ołów
 • Manganese (Mn) –mangan
 • Mercury (Hg) – rtęć
 • Molybdenum (Mo) – molibden
 • Nickel (Ni) – nikiel
 • Pallladium (Pd) – pallad
 • Platinum (Pt) – platyna
 • Plutonium 239 (Pu) – pluton
 • Silver (Ag) – srebro
 • Thallium (Tl) – tal
 • Tin (Sn) – cyna
 • Titanium (Ti) – tytan
 • Tungsten (Wo) – wolfram
 • Uranium (U) – uran
 • Vanadium (V) – wanad
 • Zinc (Zn) – cynk
 • OBCIĄŻENIA LEKAMI
 • OBCIĄŻENIA CHEMICZNE 
 • OBCIĄŻENIA PESTYCYDAMI
 • OBCIĄŻENIA PIERWIASTKAMI RADIOAKTYWNYMI
 • OBCIĄŻENIA PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM
 • OBCIĄŻENIA GEOPATYCZNE
 • SZCZEPIONKI
 • NARKOTYKI
 • MATERIAŁY STOMATOLOGICZNE