Badane w teście biorezonansowym wirusy:


 • Adenovirus -
 • Asian influenza, type A
 • Coxsackie virus B-1
 • Coxsackie virus B-4
 • Coxsackie virus B-4(2. B.)
 • Cytomegalia
 • Cytophaga rubra
 • Epstein-Barr virus (EBV) –
 • Haemophilus influenza – zakażenia układu oddechowego i opon mózgowo- rdzeniowych
 • Hepatitis A – wirus zapalenia wątroby typu A
 • Hepatitis B – wirus zapalenia wątroby typu B
 • Hepatitis B with EB-virus
 • Hepatitis C – wirus zapalenia wątroby typu C
 • Hepatitis C 1 – wirus zapalenia wątroby typu C1
 • Hepatitis E – wirus zapalenia wątroby typu E
 • Hepatitis non-A/non-B
 • Hepatitis toxica (steatosis)
 • Herpes Simplex 1, 2 – wirus opryszczki pospolitej
 • Herpes zoster - półpasiec
 • HIV – ludzki wirus niedoboru odporności
 • HPV – wirus brodawczaka ludzkiego
 • Influenza A and B – ptasia grypa A i B
 • Influenza complex – ptasia grypa
 • Papilloma Virus – wirus brodawczaka ludzkiego
 • Virus "asia influenza"