Badane w teście biorezonansowym bakterie:


 • Bacillus anthracis - wąglik
 • Bacillus cereus - laseczka woskowa (zatrucia pokarmowe)
 • Bacillus smar
 • Bacillus subtillis var.niger - laseczka sienna
 • Bacteroides fragilis - beztlenowce
 • Beta streptococcus - paciorkowce gr. B
 • Borrelia - borelioza
 • Borrelia burgdorferi
 • Brucella melitensis
 • Brucellosis - bruceloza
 • Campylobacter - bakteria przewodu pokarmowego
 • Campylobacter pyloridis – (dawna nazwa helikobakter pylori) – przewód pokarmowy
 • Chlamydia trachomatis – chlamydia (narządy rodne)
 • Clostridium acetobutylicum – laseczka …
 • Clostridium botulinum – laseczka jadu kiełbasianego
 • Clostridium cadaveris
 • Clostridium difficile - powodująca infekcje jelitowe szczególnie po kuracji antybiotykowej
 • Clostridium innocuum
 • Clostridium paraputriforme
 • Clostridium perfringens – laseczka zgorzeli gazowej
 • Clostridium septicum
 • Clostridium tertium – laseczka tężca
 • Corynebacterium anaerobius
 • Corynebacterium diphtheriae maczugowiec błonicy
 • Corynebacterium pyogenes maczugowiec / paciorkowiec ropny
 • Corynebacterium xerosis
 • Diplococcus diptheriae - dwoinka błonicy
 • Diplococcus pneumoniae – dwoinka zapalenia płuc
 • Enterobacter aerogenes – pałeczki tlenowa
 • Enterococcus - paciorkowce
 • Erwinia amylovora – zaraza ogniowa
 • Erwinia carotovora – mokra zgnilizna bakteryjna
 • Escherichia coli – pałeczka okrężnicy
 • Gaffkya tetragena
 • Gardnerella vaginalis – bakteria pochwowa
 • Haemonchus contortus
 • Haemophilus influenza - zakażenia układu oddechowego i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • Helicobacter + intestinal Metaplasia
 • Histomonas meleagridis – pierwotniak wywołujący histomonadozę
 • Klebsiella pneumoniae – pałeczka zapalenia płuc
 • Lactobacillus acidophilus – bakterie kwasu msuplementowego
 • Mycobacterium phlei – prątek
 • Mycobacterium tuberculosis – prątek gruźlicy
 • Mycoplasma – zapalenia płuc
 • Neisseria gonorrhea (gonorrhoea) – dwoinka rzeżączki
 • Nocardia asteroides – płuca, serce, nerki, mózg, kości, skóra - gózy
 • Nocardia asteroides-Parkinson - ----- I I ------
 • Nutrisan 24 Mastica: helicobacter pylori
 • Propionobacterium Agnes
 • Proteus mirabilit
 • Proteus rettgeri
 • Proteus vulgaris (urinary tract) – odmieniec pospolity
 • Pseudomonas aeruginosa – pałeczka ropy błękitnej
 • Rickettsia sp. - riketsia
 • Salmonella enteriditis
 • Salmonella paratyphi
 • Salmonella typhimurium
 • Serratia marcescens – pałeczka krwawa
 • Shigella dysenteriae
 • Shigella flexneri (depression)
 • Shigella sonei (bef. tumours)
 • Spirillum serpens - śrubowce
 • Staphylococcus albus - gronkowiec
 • Staphylococcus aureus (cult.) – gronkowiec złocisty
 • Staphylococcus aureus (tooth) – (zęby)
 • Staphylococcus coagulase negative
 • Staphylococcus epidermicus – gronkowiec skórny
 • Staphylococcus hyicus (exudative epidermitis in piglets)
 • Strepto+Candida mix (sputum)
 • Streptococcus canis, ß-hemolytic – paciorkowce (psy i koty), choroby skóry i uk. moczowo płciowego
 • Streptococcus dysgalactiae (cattle)
 • Streptococcus lactis (milk) – paciorkowce msuplementowe
 • Streptococcus mitis
 • Streptococcus pneumoniae – dwoinka zapalenia płuc
 • Streptococcus pyogenes – (zapalenie gardła, anginy)
 • Streptococcus sp. group (tooth)
 • Streptococcus viridans – paciorkowce zieleniejące
 • Streptomycin
 • Treponema pallidum – syphilis – krętek blady
 • Troglodytella abrassari
 • Ureaplasma urealiticum – zakażenia układu moczowo-płciowego
 • Veillonella dispar
 • Yersinia enterocolitica - głównym rezerwuarem i źródłem zakażenia są świnie a także ukąszenia przez kleszcza.